Jak się zapisać?

Bez-nazwy-8

Co należy zrobić aby się zapisać?

1. Wypełniamy i podpisujemy załączoną deklarację członkowską (cała lewa strona deklaracji – osoba karta). Deklarację możesz pobrać również z tego adresu: http://www.katowice.ptma.pl/deklaracja_katowice.pdf

Oddajemy ją w Salonie Delta Optical w Katowicach lub wysyłamy pocztą na adres:

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, Oddział Katowice
Marek Substyk
ul. Karola Miarki 15a/6
41-500 Chorzów
Uwaga: Deklarację prosimy wysyłać zwykłym listem!

2. Dokonujemy wpłaty składki członkowskiej w wysokości:
Wpłata wpisowego i rocznej składki jest obowiązkowa. Prenumerata Uranii-PA obligatoryjna.

 • wpisowe: 5 zł.
 • roczna składka członkowska normalna: 50 zł.
 • roczna składka członkowska ulgowa: 40 złuczniowie, studenci, renciści, emeryci oraz prenumeratorzy Uranii PA
 • roczna składka członkowska dla osób poniżej 16-go roku życia: 20 zł.
 • prenumerata Urania-Postępy Astronomii 2016: 30 zł. (6 numerów) – odbiór osobisty
 • prenumerata Urania-Postępy Astronomii 2016: 40 zł. (6 numerów) – wysyłka każdego numeru Pocztą Polską na wskazany adres
  ceny prenumeraty wyłącznie dla członków PTMA

Jeśli dokonasz wpłaty na miejscu, legitymację otrzymasz od razu, w innym przypadku legitymacje wyślemy do Ciebie drogą pocztową w ciągu 90 dni od otrzymania deklaracji i wpłaty.

Przedłużenie członkostwa
Osoby, które należą już do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii zobowiązani są do dokonania wpłaty na w/w konto składki za rok 2016.
Termin wpłat dla składek z prenumeratą Urania-PA – 31.01.2016. Pozostałe składki należy wpłacać do 31.03.2016.

 • roczna składka członkowska normalna: 50 zł.
 • roczna składka członkowska ulgowa: 40 zł – uczniowie, studenci, renciści, emeryci oraz prenumeratorzy Uranii PA
 • roczna składka członkowska dla osób poniżej 16-go roku życia: 20 zł.
 • prenumerata Urania-Postępy Astronomii 2016: 30 zł. (6 numerów) – odbiór osobisty
 • prenumerata Urania-Postępy Astronomii 2016: 40 zł. (6 numerów) – wysyłka każdego numeru Pocztą Polską na wskazany adres
  ceny prenumeraty wyłącznie dla członków PTMA

W przypadku wyboru zakupu prenumeraty Uranii-PA z wysyłką na wskazany adres prosimy o przesyłanie aktualnych adresów, jeśli są inne z tymi podanymi w deklaracji!

Inne opłaty

 • wymiana legitymacja (utrata, zniszczenie, etc.): 2 zł.

Wpłat należy dokonać przelewem na poniższe konto:

mBank: Marek Substyk, 58 1140 2004 0000 3702 5758 8490, tytuł: składka PTMA _rok_, nazwisko i imię

Rezygnacja z uczestnictwa w Polskim Towarzystwie Miłośników Astronomii
Każdy członek Oddziału ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z uczestnictwa w PTMA. Wniosek taki należy złożyć pisemnie i wysłać na adres oddziału, a wykreślenie następuje przy pierwszym Zjeździe Zarządu lub nie później niż 3 miesiące po złożeniu wniosku.
Osoby które nie dokonały wpłat członkowskich w latach 2013, 2014 zostaną automatycznie skreślone w dniu 31 grudnia 2015 roku.

 Zapraszamy!